EnglishSvenska

Fuktsensorkit

by Udoo
74 kr

FUNKTIONER

UDOO-bricks är moduler som du kan använda för att utöka dina UDOO-kort och göra dem mer mångsidiga. Fäst dem i en I2C-snäppkontakt med den avsedda kabeln. UDOO-bricks arbetar enligt kaskadkonfiguration, så att du kan fästa dem tillsammans på ett utrymmeseffektivt sätt. Tack vare den här konfigurationen kan du använda kablar som är upp till 3,5 m långa för att ansluta UDOO Bricks till varandra.

Luftfuktighetssensorn består av en luftfuktighetsbrick och en kabel för kaskadkonfigurationen. Den känner av fuktighet. Den är baserad på SI7006-A20.

För mer information besök vår Docs X86 eller våra Docs NEO.

FÖRTECKNING ÖVER KOMPONENTER

FUKTSENSORKIT innehåller:

  • 1x luftfuktighetsbrick
  • 1x kabel för kaskadkonfiguration.