EnglishSvenska

Arduino Zero

by Arduino
Sold out
388 kr

Zero är en enkel och kraftfull 32-bitars förlängning av plattformen som Uno etablerat. Zerokortet utökar familjen genom att ge ökad prestanda, vilket möjliggör en mängd olika projektmöjligheter för enheter och fungerar som ett bra pedagogiskt verktyg för att lära sig 32-bitars applikationsutveckling. Zero-applikationerna spänner från smarta IoT-enheter, bärbar teknik, högteknologisk automation, till galen robotteknik. Kortet drivs av Atmels SAMD21 MCU, som har en 32-bitars ARM Cortex® M0+-kärna. En av de viktigaste funktionerna är Atmels Inbäddade Debugger (EDBG), som ger ett fullständigt felsökningsgränssnitt utan att behöva ytterligare hårdvara, vilket väsentligt ökar användarvänligheten för programvarufelsökning och -åtgärd. EDBG stödjer också en virtuell COM-port som kan användas för programmering av enhets- och bootloaderprogrammering

Varning: Till skillnad från de flesta Arduino & Genuino-kort, kör Zero på 3.3V. Den maximala spänningen som I/O-stiften kan tolerera är 3,3 V. Användning av spänning högre än 3,3 V till något I/O-stift kan skada kortet.

Kortet innehåller allt som behövs för att stödja mikrokontrollern. Anslut den helt enkelt till en dator med en mikroUSB-kabel, strömförsörj den med en AC-till-DC-adapter eller ett batteri för att komma igång. Zero är kompatibel med alla sköldar som arbetar vid 3,3 V och överensstämmer med 1,0 Arduino pinout-strukturen.

Här hittar du information om kortets garanti.

Notera följande

Arduino och Genuino-kort baserade på AVR-mikrokontroller får en återställning och omstart sker av skissen varje gång seriekontrollen av Arduino Software (IDE) öppnas. Detta är också den mekanism som används för att ladda upp skisser till dessa kort. Det här kortet är annorlunda: när Zero är ansluten via programmeringsporten och du öppnar seriella monitorn, återställs inte kortet automatiskt och skissen som är inläst fortsätter att köras. För att starta om skissen behöver du trycka på återställningsknappen på själva kortet.

Komma igång

I avsnittet Komma igång hittar du all information du behöver för att konfigurera ditt kort, använda Arduino-programvaran (IDE) och börja arbetet med kodning och elektronik. För att hålla din Zeros Bootloader uppdaterad finns mer information i "update procedure" om hur du ska gå tillväga när det finns en ny core release.

Tekniska specifikationer

Microkontroller: ATSAMD21G18, 32-bitars ARM Cortex M0+

Driftspänning: 3.3V

Digitala I/O-stift: 20

PWM-stift: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

UART: 2 (Native och Programmering)

Analoga ingångsstift: 6, 12-bitars ADC-kanaler

Analoga utgångsstift: 1, 10-bitars DAC

Externa interrupter: Alla stiften utom stift 4

DC-ström per I/O-pin: 7 mA

Flashminne: 256 kB

SRAM: 32 kB

EEPROM: Saknas. Se dokumentation

LED_BUILTIN: 13

Klockfrekvens: 48 MHz

Längd: 68 mm

Bredd: 53 mm

Vikt: 12 g