EnglishSvenska

GPS-expansion

by Omega
355 kr

Beskrivning:

GPS-expansionen för Onion Omega är en USB-baserad expansion som gör det möjligt för din Omega att lokalisera platsen du befinner dig på med både GPS och Kinas satellitpositioneringssystem Beidou. Den levereras med en inbyggd GPS-antenn samt en inbyggd u.FL-kontakt för att ansluta din egen antenn. Ger upp till 1,8m noggrannhet, 66 sökkanaler, 22 spårningskanaler och -165 dBM känslighet. Upp till 10Hz uppdateringshastighet.

Databladet för GPS-enheten finns här.

GPS-expansionen för Onion Omega är en USB-baserad expansion som gör det möjligt för din Omega att lokalisera platsen med både GPS och Kinas satellitpositioneringssystem Beidou. Den levereras med en inbyggd GPS-antenn samt en inbyggd u.FL-kontakt för att ansluta din egen antenn.

Tekniska detaljer

  • Noggrannhet: 1,8m
  • Sökkanaler: 66
  • Spårningskanaler: 22
  • Känslighet: -165 dBM
  • Uppdateringshastighet: 10 Hz


Länkar

  • Översikt över GPS-Expansionens hårdvara
  • Använda GPS-Expansion
  • Datablad för GPS-enheten